Na statku slunečnice v Mnichově – Libčevsi, cca 8 km od Loun, probíhalo během léta mnoho akcí, pobytů a seminářů a jedno z doprovodných akcí byly ranní rozcvičky čcji kungu, které jsem vedl. A nutno podotknout, že byly nepovinné a poměrně opravdu ranní, od 6 30. To slovo nepovinné je zmíněno záměrně, protože kdybych to sám nevěděl, myslel bych si, dle počtu účastníků, že byly přímo povinné a bez výjimky! Kdo ví, čím byli lidé potěšeni do takto veliké míry účasti, zda letní čas plný slunce a tichého rána, vlahého vzduchu a všeobecného sdílení, či přeci jen vnímaný dopad cvičení na tělo, duši i ducha…..

Každopádně nám přálo počasí, všeobecná pozitivní nálada, která udržela vysoký standard účasti dlouho ke konci pobytů, i když celodenní programy s Ivou Adamcovou byly někdy dost náročné, jak časově, tak i mentálně. A ty večerní/noční jakbysmet 😊

Je ovšem pravdou, že když lidí pojí dohromady myšlenka či cesta, jde se po ní daleko lehčeji a zde na Slunečnici je pojítkem právě učení Ivanky Adamcové, které spojuje lidi do jedné veliké komunity. O to lehčeji se jim, kdo ví, pak ráno vstává 😊

Jestli rozcvičky někoho z lidí zaujali natolik, že se začali čchi kungu věnovat více a rozsáhleji, to neumím posoudit, i když se mi pár takových zpětných vazeb již dostalo. Nicméně jako ochutnávka to bylo myšleno a jako ochutnávka to také zapůsobilo. Splnilo to svůj účel. Nebo lépe řečeno, udělal jsem, co jsem měl. Ovoce už je jejich.

Zdeněk Matouš Vainar

Ukázka rozcvičky čchi kungu