Je to už pár řádků dní, co proběhl na statku Slunečnice víkendový seminář Čchi kungu, tentokráte i za účasti Ivanky Adamcové, jenž statek provozuje, i když „jen“ při pátečním povídání. Určitě by se dalo pouvažovat, zda pro mě veliký zájem o seminář pramenil právě z její přítomnosti či byl tím pomyslným těžítkem na misce vah. Ve výsledku by to byla však marná snaha mlácení prázdné slámy. Jak říká jeden úryvek z Bible: Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se znovu dělat; pod sluncem není nic nového.

 

Celý ten čas byl naplněný opravdovou snahou a upřímností všech, kdož tam byli, uchopit Čchi kung za ten jejich správný konec a vpravit se do děje, včetně radostného konstatování, že nám přeje počasí, byť to bylo nahnuté. Dopředu bylo myslím všem jasné, že se za 4 dny čchi kung naučit nedá. Notabene, když pro mnoho lidí to bylo první větší setkání s tímto cvičením a zároveň jistým zrcadlením se čínské taoistické filozofie, jenž je tak jiná vzhledem k naší západní. Proto celý seminář nejen že začínal výkladem čínské, potažmo taoistické nauky a na navázané Tradiční čínské medicíny, ale tento výklad se nadále prolínal celým seminářem, jelikož je naprostým základem a meritem věci. Bez pochopení tohoto pohledu na bytí člověka, na jeho statut zde, bez pochopení principů Taa, se dá sice mechanicky čchi kung cvičit, ale přináší to pak jen omezené benefity pro tělo, duši i ducha.

 

A tak jsem se v počtu 20 pustili do díla! Vše klapalo jako na drátku, od projektoru a plátna, které se někde schovávalo, přes skvělý servis Slunečnice, který zajišťovala milá provozní Barunka se svým přítelem Lubošem, Peťa Adamcová coby spolumajitelka statku, až po Ivanku Adamcovou, která celý prostor zaštiťuje svojí osobou a záměrně nepíšu osobností 😊. Bylo příjemné vidět, jak někteří se jen jako by procitly do již známého stavu a cvičení jim šlo skoro samo, bylo též příjemné vidět, jak se ti ostatní, kterým to nebylo dáno, nechávají jimi inspirovat a téměř ustoupili od snahy a nechali se vést jen radostí a proudem cvičení. Veliký dík zde patří i Luďkovi Rézovi, majiteli stavení naproti Slunečnici, za jeho údržbu velikánského travnatého hřiště pod třešněmi, které nám poskytl a jež nám bylo celou dobu útočištěm. Až do prvních kapek deště, naštěstí jen chvilkového.

 

Pomyslnou třešničkou na dortu, byla jednak tolik chutná kuchyně z Vegetariány Louny, a samozřejmě dopolední a večerní povídání s Ivankou Adamcovou. Kdo ani jedno neznáte vězte, že Vegetariána vaří vesměs vegansky a nesmírně chutně, připomíná to dost indickou kuchyni. A Ivanka? To je pojem sám pro sebe. Tato mystička je všude doma, i na semináři čchi kungu 😊. Sice jsme museli její přítomnost na cvičení oželet, ale ona nám to všem v jejím povídání vynahradila. Nelze ji zde ve stručnosti těm, kdož jí neznají, vykreslit. V jejím případě odkazuji na oddíl V koruně stromu zde na mých stránkách https://www.vkorunestromu.cz/koruna-stromu/iva-adamcova/   či na její stránky Statek Slunečnice – https://www.statekslunecnice.cz/

 

 

Díky Tau, Ivance a všem, kdož se na semináři podíleli. Bylo to moc prima!

Zdeněk Matouš Vainar

Zde je odkaz na sestřih ze semináře: