New Age

Nový věk Vodnáře po 2 tisíletí věku Ryb, nové pohledy na člověka a jeho sepjetí s Universem, nové podněty, nové způsoby jak uchopit hledání Cesty k vnitřnímu míru a k Bohu skrze poznání a pochopení existence Já jsem.

New age

New Age – nový věk Vodnáře, dalo by se doplnit. Oddíl s tímto názvem jsem sem zařadil pro pár důvodů. Hlavním důvodem je vlastní koncepce Koruny stromu. Je zde několik jasných a silných proudů – větví, a pak mnohé, které nejdou nikam samostatně zařadit.  A přeci mají silnou výpovědní hodnotu. Dalším důvodem je sám fenomén New age, který vznikl v minulém století a v jeho průběhu si vytvořil silnou platformu, na které se mohlo potkávat mnoho neukotvených lidí hledajících vlastní duchovní cestu, kdy se pro ně po první a druhé světové válce tradiční náboženské formy vyprázdnily.

 

New age bych nejspíše pojmenoval jako filozofický proud, jenž obrátil pozornost člověka z vnějšího Boha, k vnitřnímu světu Já a k jeho hluboko ukrytému propojení s podstatou bytí, které bychom mohli říci Nadjá, či Vědomí, Prázdnota, Jednota, Universum, Tao……

V jeho základech nalezneme Teosofické hnutí Heleny Petrovny Blavatské a antropozofa Rudolfa Steinera. Podhoubí, na kterém vše vznikalo, bylo zavlažováno myšlenkami takových velikánů, jakými byl mistr Eckhart, Edward Carpentier, C.C. Jung, Pierr Teilhard de Chardin, John Dewey. Tyto základy se postupně rozšiřovali o nesčetné přítoky duchovních potůčků a potoků, kabala, východní nauky, Indie, zen, Osho, i-ting, věštění, tarot, holotropní dýchání, halucinogeny, šamani, indiáni, ayhuaska, reinkarnace a minulé životy, osobnostní rozvoje a chápání sama sebe jako neomezené bytosti s manipulativními omezeními systéme, výchovou, karmou….vznikalo hnutí bratrské lásky, harmonie, tolerance a míru končící někde až v bezbřehém idealismu a zaměřování se jen a jen na „vnitřní svět vlastního individuálního já“. Vzniklo duševno a duchovno. Nutnost zažití či přijetí jakési transcendence v něco a někam se začala přelévat v celospolečenskou anarchii a popření jakýchkoliv morálních mantinelů společnosti. Přes nesporný přínos pro člověka, kterému otevření se vnitřním světům vlastního bytí skrze New age přineslo, se v této široké řece začalo objevovat neuvěřitelné množství smetí směsi okultismu, nových knih s prorockými vizemi, míchali se Inkové s Plejáďany, Atlantidou a mnoha dalšími sférami bytí, které nám jsou „neviditelné“.  Začali se objevovat nové hvězdy channelingu – Chico Xavier, Bashar, meditace, jóga, to vše bylo podřízeno této filozofii, najít boha v sobě samém.

 

I u nás se objevovali lidé, kteří ať už právem či neprávem byly do tohoto proudu New age zahrnováni. Asi prvním z těchto nezařaditelných lidí byl pro mne Edgar Cayce. Jeho život a způsob komunikace s „něčím“ čemu on říkal vesmírná knihovna Akáša, byl fascinující. Tento neúplně vzdělaný, leč velmi věřící Američan udělal za svůj život přes 10 tis nejrůznějších výroků, většinou odborně lékařských, a nikdy se nespletl. A dělal je nevědomě, ve formě „spánku“. A zároveň dle dochovaných pramenů to byl nesmírně milující a pokorný člověk. Jeho životopisy a další knihy s jeho výroky a to hlavně o duši a duchu pro mě byly jako zářivá hvězda na obloze, potvrzením, že TO existuje. A mohl jsem se začít snažit 😊. Číst jeho úchvatné  a fascinující vhledy do minulosti a vnímat je přes bariéru svého mentálního já bylo velmi …přínosné. Nic tak nevyvede z míry, jako uvědomění si mantinelů mysli. To, že za hranicí našeho vnímatelného a uchopitelného světa existuje ještě další, o kterém nevím zhola nic. A svojí snahou se tam nedostanu. Nejde se naučit, pochopit, dojít k němu. Můžete se u meditovat nebo umodlit k smrti, a stejně vám to bude houby platné. Můžete jen z povzdál pozorovat jeho obrysy a postupně vnímat, že vstup či vpuštění není na vaší vůli.

 

Dalším fenoménem byl C.G.Jung se svojí psychoanalýzou a postavou Animy a Anima. I díky němu jsem dlouhá léta studoval své sny a jejich řeč s vírou, že „klep a bude ti otevřeno“. A tak jsem klepal na několik dveří současně. Fenomén stínu v osobnosti a jeho dopadů na lidskou osobnost byl pro mne stejně zářivý, jako Polárka na noční obloze. Ta determinace stínem byla až děsivá. Je to opravdu jen důsledek výchovy, systému a genů v tomto jediném životě? Zdálo se to být nemožné. I díky němu jsem začal pracovat s podvědomými vzorci chování.  A díky němu jsem objevil astrologii a Lindu Goodman, jenž mi byla velkou průvodkyní po cestách nejen hvězdných. Ono ostatně stejně jako základní definice tohoto filozofického proudu coby směsi mnoha různých cestiček, které mají osobní růst a sebepoznání jako určující prvek, stejně tak bylo i pro mě provazem pospojovaným z mnoha vláken. Patří sem nejen výše zmiňovaní pánové, ale třeba i celá odnož homeopatie se svými úhly pohledu na příčiny nemocí, kdy efektivita a rychlost léčby jsou rozumem nepochopitelné, obdobně jako účinky čínské tradiční medicíny. Patří sem i několik lidí, které jsem měl tu čest a možnost v životě potkat a kteří vládli schopnostmi z mnoha pohledů označovanými jako „mezi nebem a zemí“. Tím myslím nejen velikány jako byl Sai Baba, ale třeba má někdejší přítelkyně a kamarádka Jarmila Čeňková se svojí neskutečnou šíří záběru od Tradiční čínské medicíny, přes Aura somu, automatickou kresbu či prostě svoji osobnost. Též můj přítel a kamarád Rudolf Vyvadil, člověk hledající pokoru a Boha, z těch hodin, dnů a měsíců, co jsem za ta léta spolu prožili nejen nad záhadami Ducha, mě hodně obohatili, a nic na tom nemění jistá subjektivita tohoto výroku.  

 

Nechci zde vypisovat jednotlivé postavy či proudy zařazené mnou do oddílu New age. Svým způsobem je to stejně jen hra se slovy, popis jednotlivých dílčích stupínků vedoucích někam do dáli. A dost možná, že toto vše, celý tento web nepíši pro vás, kdož ho budete číst, ale jen a jen pro sebe, pro své ohlédnutí a ponechání všeho svému osudu či ději, pro mne již odžitého.

 

Přeji všem stejně extatické výlety za dobrodružstvím poznání, jaké jsem prožil já a nechte si chutnat 😊

                                                                            

Sledujte novinky

Pokud chcete být občasnými čtenáři článků blogu, či účastníky některých ze seminářů a cvičení, nebo jen inspirativními pozorovateli, můžete se zde přihlásit. Budu rád.

Ozvěte se mi

10 + 10 =

Adresa

Na Klaudiánce 784/28
147 00 Praha 4 - Podolí

Provozní doba

Na objednávku